Försäljningsvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser

Alla priser på Melrose.se är inklusive moms (25%, gäller inom EU). Vi förbehåller oss rätten att löpande ändra priser på samtliga varor i vårt sortiment. Vi reserverar oss för eventuella lagerdiffar samt eventuella felskrivningar. Skulle eventuellt priset vara felaktigt angivet kommer vi höra av oss till dig för godkännande innan beställningen skickas ut.

Betalningsalternativ
-KLARNA Checkout Privat/Företag (inom Sverige)

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är KLARNA som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

 

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom KLARNA Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ. KLARNA Checkout uppfyller PCI DSS och följer reglerna för som gäller för kortbetalning via internet. KLARNA Checkout innehar även SSL-certifikat för att garantera säkerheten för dig som kund när du väljer detta betalalternativ

När du betalar via KLARNA och väljer faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

  • Få alltid hem varan innan du betalar
  • Betalningstid - alltid 14 dagar
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
  • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
  • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
  • Möjlighet till delbetalning

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.

-Payson/Paypal

Med Payson kan du betala med kontokort eller Internetbank via en betalningslänk, som visas efter lagd order. Mer information om Payson finns på www.payson.se. Payson/Paypal uppfyller PCI DSS och följer reglerna för som gäller för kortbetalning via internet. Payson/Paypal innehar även SSL-certifikat för att garantera säkerheten för dig som kund när du väljer detta betalalternativ.

Outhämtade paket

Hämtar kunden ej ut sina varor hos sitt postombud debiterar vi kunden 395 kronor genom Klarna AB för att täcka våra kostnader.

Leveranstider
För varor i lager är våra leveranstider 1-8 arbetsdagar beroende på valt fraktsätt. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser
Alla leveranser sker med Postnord AB eller DHL. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt. Leverans sker till hela världen. Vi erbjuder inte hemleverans. Vi skickar alla försändelser antingen som vanligt brev eller med spårningsnummer där kunden själv får hämta ut försändelsen hos sitt närmsta postombud.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats (när frakthandlingar skapats) rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen följer du returinstruktionerna på din orderspecifikation som medföljer i paketet. Vi godkänner endast returer där produkterna är oanvända och produktförpackningen oöppnad. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Pga hygienskäl godtar vi ej returer av löshår där förpackningen öppnats och håret tagits ur.

Sen retur
Att returnera en eller flera varor inom ångerrätten (varan ska vara oss tillhanda inom 14 dagar) är avgiftsfritt men returer inkomna efter 14 dagar debiteras en sen-retur-avgift om 75 kr inkl. moms per påbörjad vecka. En retur inkommen dag 15 debiteras alltså 75 kr och en retur inkommen dag 22 debiteras 150 kr. Returer inkomna 25 dagar sent, eller senare, godkänns ej och kommer att skickas tillbaka till kunden mot en extra fraktkostnad enligt postnords gällande avgifter.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Pga hygienskäl godtar vi ej returer av löshår där förpackningen öppnats och håret tagits ur. Retur av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjligt.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.


Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Melrose.se’s integritetspolicy

 

På Melrose.se värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och hanterar dina personupgifter. Den beskriver också dina rättigheter i samband med behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Melrose AB, org.nr 556762-5503, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra varor måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av en produkt inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din ip-adress samt adressuppgifter. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

Användning av information
Melrose.se behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:

- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.

- Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och för att kunna kontakta dig vid problem.

- Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende våra produkter.

- Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av våra produkter.

- Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra produkter samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (köp/ försäljningsvillkor).

Vilka personuppgifter lagras: Namn, adress, kön, telefonnummer ip-adress samt e-post.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, telefonnummer samt e-post.

Syfte 3: Information, kommunikation och marknadsföring av Melrose.se produkter via post, e-post, telefon och SMS/MMS. Uppgifterna som samlas in är vanligtvis endast namn samt epost.

Rättslig grund: Samtycke

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, telefonnummer samt e-post.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Melrose.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra villkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd
Nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits avseende lagringen av personuppgifterna av oss och samarbetspartners. Personuppgifterna lagras inom EU.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Ändring av integritetsspolicy
Melrose.se äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter. 

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller en del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in.

Copyright © 2019 Melrose.se